112.ΛΜ-O.013 (1200001807) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κο ΣΚΙΑΔΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟ Τηλ.2791025045/εσ. 33008, 33007
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βοηθητικού Εξοπλισμού

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ-O.013 (1200001807)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2019
ΑΔ: A108698
Προϋπολογισμός: € 119.994,84 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης