112.ΛΜ–O.008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κυριακόπουλος Νικόλαος 2791025045 εσωτ. 33221
Υποβολή: Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή ραούλων Ταινιοδρόμων

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΛΜ–O.008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/12/2018
ΑΔ: A106917
Προϋπολογισμός: € 54.514 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης