112.ΔΛΚΜ–0735 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/02/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ηλ. Κουρουνιώτης τηλ. 27910 25048, 27910 22229
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Όλες οι Προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 11.00 πμ της ημέρας του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/02/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Γραφείο του Τομέα Η/Μ Μελετών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συγκολλήσεις ιμάντων μηχανημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΔΛΚΜ–0735
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/01/2018
ΑΔ: A101336
Συμπλήρωμα 1 16/02/2018
ΑΔ: A101488
Προϋπολογισμός: € 250.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης