Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΛΚΜ-1200100087 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του Εκσκαφέα DAEWOO SOLAR 470 LC-V (KM35) της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 30/11/2023 Σε Παράταση 50.000,00 tenderONE / CosmoONE
Υπηρεσία ΔΛΚΜ-1200100648 Έλεγχος και επισκευή οχημάτων MERCEDES (ΙΗΒ – 5104, ΥΗΕ-7435, ΙΜΟ-3785, ΙΚΕ-6176) της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) 05/12/2023 Σε Παράταση 46.200,00 tenderONE/CosmoONE
Υπηρεσία ΔΛΚΜ-1200100537 Ανακαίνιση σε τέσσερα (4) διαμερίσματα του οικισμού ΔΕΗ 01/12/2023 18.090,00 CompareONE/ CosmoONE
Προμήθεια ΔΛΚΜ- 23155 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» 30/11/2023 3.196,00 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Προμήθεια ΔΛΚΜ- 23157 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΤΕΚΑ» 07/12/2023 Σε Παράταση 6000 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Προμήθεια ΔΛΚΜ- 23158 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΒΟ (ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)» 30/11/2023 10750 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία ΑΗΣΜ-1200100670 Υποστηρικτικές εργασίες στο Εστιατόριο του Κλάδου ΑΗΣΜ & του ΑΗΣΜ 5 05/12/2023 65258,96 tenderONE
Προμήθεια ΑΗΣΜ-1200101135 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 04/12/2023 Σε Παράταση 1.242 ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΛΚΜ-1300148283 «ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 04/12/2023 220 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Προμήθεια ΔΛΚΜ-23142 ΕΠ. 2 «ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ» 07/12/2023 6810 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr