Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΑΗΣΜ-1200104829 ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΧΕΝΕ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 19/04/2024 Σε Παράταση 1.599 ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΛΚΜ-24013 «ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» 18/04/2024 Σε Παράταση 989,23 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία ΔΛΚΜ- 24012 «ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2)» 19/04/2024 2000 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Προμήθεια ΑΗΣΜ-1200105704 ΨΥΚΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 25/04/2024 37.000 ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr
Προμήθεια ΔΛΚΜ-24014 αντικείμενο «ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ» 22/04/2024 812,5 www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Προμήθεια ΑΗΣΜ-1200105980 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ IVECO ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 23/04/2024 1.550 ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.