∆ΚΥΟΡ-Z220 1200056009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Αν. Τζοβλάς, για το αντικείμενο του Διαγωνισμού τηλ. 22230 81192 , κα. Μ. Νικολετσοπούλου, κ. Β. Βουδούρης, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478, 210 5109549.
Υποβολή: ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29, 10432, Αθήνα στο Γραφείο 307, 3ο όροφο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Βαφή ταινιοδρομικού υλικού - αποσκωρίαση (αμμοβολή) ταινιοδρομικού υλικού»

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z220 1200056009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/12/2018
ΑΔ: A106936
Προϋπολογισμός: € 27.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Α΄ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΒΑΦΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΣΚΩΡΙΑΣΗ) Λήψη