∆ΚΥΟΡ-Z2001200056006 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/12/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/12/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για το αντικείμενο του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Αν. Τζοβλά, τηλ. 22230 81192 και τους κα. Μ. Νικολετσοπούλου , κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478 και 210 5109549.
Υποβολή: ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 29, όροφος 3ος,γραφείο 307

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελαιοχρώματος, μίνιου και διαλυτικού χρωμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z2001200056006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/12/2018
ΑΔ: A106903
Συμπλήρωμα 1 12/12/2018
ΑΔ: A106919
Προϋπολογισμός: € 29.760 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων