∆ΚΥΟΡ-Z2001200050766 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Β.Κανιάρη για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109422 και τον κ. Β. Βουδούρη για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109478.
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα Γραφείο 701 (πρωτόκολλο), 7ος όροφος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Μελανιών-Toner

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z2001200050766
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2018
ΑΔ: A102883
Συμπλήρωμα 1 16/05/2018
ΑΔ: A103016
Προϋπολογισμός: € 16.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων