ΔΛΥΛΠ-199 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/06/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/07/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Π. Τ. Χατζή και τον κ. Αθ. Τσαλιάνη για τεχνικά θέματα και την κα. Ι. Λιαροδήμου για τη διαδικασία με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις pa.chatzis@dei.gr , a.tsalianis@dei.gr και i.liarodimou@dei.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «tenderONE» της εταιρείας «cosmoONE» του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία (EPC turnkey project) δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια μέσης τάσεως, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MWth έκαστο στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, για το Σύστημα Τηλεθέρμανσης του Δήμου Κοζάνης»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-199
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/05/2022
ΑΔ: A119807
Συμπλήρωμα 1 10/06/2022
ΑΔ: A119969
Προϋπολογισμός: € 4.200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Annex 1 Λήψη
Annex 2 Λήψη
Annex 3 Λήψη
Annex 4 Λήψη
Annex 5 Λήψη