ΔΛΥ-ΛΠ 197 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/09/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Π. Κωσταρίδης και Κ. Σταυρόπουλος μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις p.kostaridis@dei.gr και ko.stavropoulos@dei.gr αντίστοιχα
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εφαρμογή μεθόδου δυναμικής συμπύκνωσης στη ζώνη διέλευσης της παραλλαγής τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ Πτολεμαΐδας – Κοζάνης»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥ-ΛΠ 197
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/08/2021
ΑΔ: A118962
Προϋπολογισμός: € 1.582.560 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
T5.I_ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ_Ι-Σχέδια Λήψη
Τ5 II ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ_ II-Τομές Γεωτρήσεων Λήψη