ΔΚΥΟΡ 191 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/09/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/10/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109479, e-mail: g.skarlatinis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr αντίστοι
Υποβολή: Στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΔKYΟΡ-191 Έργο: «Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 191
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 19/09/2019
ΑΔ: A111155
Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 1 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 2 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 3 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 4 Λήψη
ΒΑΦΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ1 Λήψη