ΔΚΥΟΡ-185 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/02/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109479, e-mail: g.skarlatinis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Γραφείο 805 της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 29, όροφος 8ος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-185
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/12/2018
ΑΔ: A106930
Συμπλήρωμα 1 28/01/2019
ΑΔ: A107090
Συμπλήρωμα 2 05/02/2019
ΑΔ: A107171
Προϋπολογισμός: € 750.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΦΩΝ Λήψη
ΣΧΕΔΙO 185-15-05 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Λήψη