ΔΚΥΟΡ-184 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κος Κ.Σταυρόπουλος τηλέφωνα 210 5109460 & 6970006200
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 29, όροφος 8ος,Γραφείο 805

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Κατασκευή της Β’ προσωρινής παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-184
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/08/2018
ΑΔ: A105466
Προϋπολογισμός: € 1.371.950 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων