ΔΚΥΟΡ-183 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/09/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/10/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες από τον κ. Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109479, e-mail: g.skarlatinis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr
Υποβολή: Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805 στις 11.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού βοηθητικού κλάδου τέφρας στον κόμβο του Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-183
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/08/2018
ΑΔ: A105439
Συμπλήρωμα 1 07/09/2018
ΑΔ: A105488
Προϋπολογισμός: € 650.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔ. ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 5 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 6 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 7 Λήψη
ΠΑΡ.Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 10 Λήψη
ΠΑΡ.Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 11 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 12 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 14 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 15 Λήψη
ΠΑΡ. Ι ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ Λήψη
ΠΑΡAΡTHMA ΙΙ ΒΑΦΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Λήψη
Λήψη