ΔΚΥΟΡ-179 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/03/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109479 και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 29, Τ.Κ. 10432 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ.210 5109479, e-mail: g.skarlatinis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr αντίστοιχα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μετασκευή, μεταφορά, ανέγερση και δοκιμές λειτουργίας μιας (1) Προωθούμενης κεφαλής πλάτους Β=1200mm έξη (6) θέσεων στο σύμπλεγμα του Ορυχείου Καρδιάς ΛΚΔΜ».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-179
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2018
ΑΔ: A101439
Συμπλήρωμα 1 02/03/2018
ΑΔ: A102600
Προϋπολογισμός: € 450.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τεύχος 1 Πρόσκληση Λήψη
Τεύχος 2 Όροι & Οδηγίες Λήψη
Τεύχος 3 Σχέδιο Συμφωνητικού Λήψη
Τεύχος 4 Ειδικοί όροι Λήψη
Τεύχος 5 Τεχνικές Προδιαγραφές Λήψη
Τεύχος 6 Γενικοί Όροι Λήψη
Τεύχος 7 Ασφαλίσεις Λήψη
Τεύχος 8 Υποδείγματα Λήψη
Σχέδιο ΠΘ Κεφαλή 18 Λήψη
Προδιαγραφές βαφών Λήψη
Προδιαγραφές συγκολλήσεων Λήψη
Προδιαγραφές συγκολλήσεων Λήψη
Προδιαγραφές συγκολλήσεων Λήψη
Σκαρίφημα 179-1 ΟΠΚ Λήψη
ΣΧ179-2 Κλίμακα Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 27.02.2018 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 14.03.2018 Λήψη