ΔΚΥΟΡ-178 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Εμμ. Δουγαλή, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Εμμ. Δουγαλή, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr αντίστοιχα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καδοφόρου εκσκαφέα στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-178
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2018
ΑΔ: A101422
Συμπλήρωμα 1 22/02/2018
ΑΔ: A101510
Συμπλήρωμα 2 22/03/2018
ΑΔ: A102710
Συμπλήρωμα 3 30/03/2018
ΑΔ: A102756
Συμπλήρωμα 4 20/04/2018
ΑΔ: A102859
07/05/2018
ΑΔ: A102946
17/05/2018
ΑΔ: A103035
Προϋπολογισμός: € 2.500.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΚΥΟΡ-178 Λήψη
Τηλεφωνία_Intercom Λήψη
Φωτισμός_Πρίζες Λήψη
Συσκευές επιτήρησης Λήψη
Συνδέσεις γείωσης μηχανήματος Λήψη
Παραρτημα Α Λήψη
Μονογραμμικό χαμηλής τάσης Λήψη
Μονογραμμικό μέσης τάσης Λήψη
Κινητήρια μονάδα ταινίας φόρτωσης Λήψη
Κινητήρια μονάδα ταινίας παραλαβής Λήψη
Κινητήρια μονάδα ταινίας brax;iona KT Λήψη
Κινητήρια μονάδα ενδιάμεσης ταινίας Λήψη
Κινητήρας DOK220_6_400S_160kW Λήψη
Κινητήρας 320kW Λήψη
Διαμόρφωση ηλεκτροστασίων Λήψη
Βάρη εκσκαφέα Λήψη
Operator_Instructions Λήψη
KAΔΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ TAKRAF SRS 2000.32.5.0 Λήψη
Installation Description Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 27.02.2018 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 28.02.2018 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΚΥΟΡ-178 09.03.2018 Λήψη
Αντιστάσεις εκκίνησης καδοτροχού Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΚΥΟΡ-178 23.03.2018 Λήψη