ΔΚΥΟΡ-169 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/05/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/06/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Γ.Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109479, e-mail: g.skarlatinis@dei.com.gr και την κα. Ι. Λιαροδήμου, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109487, e-mail: i.liarodimou@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 και βοηθητικού κλάδου τέφρας στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-169
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/03/2018
ΑΔ: A102732
Συμπλήρωμα 1 27/04/2018
ΑΔ: A102887
Συμπλήρωμα 2 07/05/2018
ΑΔ: A102947
Συμπλήρωμα 3 21/05/2018
ΑΔ: A103043
Προϋπολογισμός: € 1.000.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τεύχος 1 από 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
Τεύχος 2 από 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
Τεύχος 3 από 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
Τευχος 4 από 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
Τεύχος 5 από 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΦΩΝ Λήψη
Τεύχος 6 από 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
Τεύχος 7 από 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
Τεύχος 8 από 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη