Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 24-2024 ΚΚΣ Επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων DANA CLARK R28000 για γερανό HYCO RT 140 20/06/2024 4.500 ΔΛΚΔΜ/ΚΚΣ/ΥΠΑΝΕΤ
Υπηρεσία 25-2024 ΚΚΣ Επισκευή υδραυλικής φιάλης μπούμας εκσκαπτικού μηχανήματος CATERPILLAR 6040 21/06/2024 18.400 ΔΛΚΔΜ/ΚΚΣ/ΥΠΑΝΕΤ
Υπηρεσία 26-2024 ΚΚΣ Επισκευή στροβιλοσυμπιεστών κινητήρων KOMATSU SDA 6D 140E-3 προωθητών KOMATSU D-275. 25/06/2024 4.000 ΔΛΚΔΜ/ΚΚΣ/ΥΠΑΝΕΤ
Υπηρεσία 2024.329/ΛΚΔΜ Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων στα Χωματουργικά Οχήματα Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 09/07/2024 55.975,45 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία 2024.327/ΛΚΔΜ Εργασίες καθαρισμού-πλύσης του Δηζελοκίνητου εξοπλισμού διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 09/07/2024 87.973,14 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία 2024.326/ΛΚΔΜ Μηχανουργική κατεργασία κατεστραμμένων οπών του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 09/07/2024 80.964,05 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία 27-2024 ΚΚΣ Επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων ECO SPLIT ZF16S 151 LHD για βυτία νερού IVECO trakker AD 380 T38 27/06/2024 9.100 ΔΛΚΔΜ/ΚΚΣ/ΥΠΑΝΕΤ
Έργο 2024.002/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους του Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου του ΛΚΔΜ - απόθεση Προαστείου 10/07/2024 425.900,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr