Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 2023.381/ΛΚΔΜ Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 200.000 τόνων λιγνίτη από το bunker Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 2,55 x 10^6 τόνων λιγνίτη από το bunker του ορυχείου Μαυροπηγής προς τα δάπεδα του νέου bunker Πτολεμαΐδας V 26/02/2024 Σε Παράταση 4.249.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Έργο 2024.201/ΛΚΔΜ Ασφαλτοστρώσεις – Βελτιώσεις δρόμων 2024 στο ΛΚΔΜ 04/03/2024 Σε Παράταση 259.970,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία 2024.306/ΛΚΔΜ Συντήρηση χώρων πρασίνου του ΛΚΔΜ 29/02/2024 114.708,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία 2024.500/ΛΚΔΜ Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου με χρήση 7 καταβρεχτήρων (Πέντε (5) καταβρεχτήρες αφορούν το Ορυχείο Μαυροπηγής και δύο (2) καταβρεχτήρες αφορούν τον Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας του Ορυχείου Καρδιάς) 06/03/2024 714.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Υπηρεσία 2024.307/ΛΚΔΜ Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 08/03/2024 894.358,08 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr