ΔΛΥΛΠ-203 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κος Κ. Σταυρόπουλος, email: ko.stavropoulos@dei.gr, τηλ: 210 5109460
Υποβολή: Υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή νέας οδού από Διοικητήριο ΛΚΔΜ προς εγκαταστάσεις ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V και Ορυχείο Νοτίου Πεδίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-203
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/05/2023
ΑΔ: A123603
Προϋπολογισμός: € 1.840.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1-15 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 16-32 Λήψη
ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Λήψη