ΔΛΥΛΠ-200 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/10/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κώστας Σταυρόπουλος 2105109460
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής (ΔΛΥΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 29, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105109460 Πληροφορίες παρέχονται από τους Κ. Σταυρόπουλο και Δ. Τσανακτσίδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις ko.stavropoulos@dei.gr και d.tsanaktsidis@dei.gr. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εκτέλεση εργασιών συντήρησης - βελτίωσης τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης - Πτολεμαΐδας».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-200
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/09/2022
ΑΔ: A121510
Προϋπολογισμός: € 1.362.750,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Προσάρτημα I Σχέδια-Τεύχη Τμήματος Ι Λήψη
Προσάρτημα I Σχέδια-Τεύχη Τμήματος 2 Λήψη
Προσάρτημα I Σχέδια-Τεύχη Τμήματος 3 Λήψη