ΔΑΠ-ΝΠΥ/00219 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης \ Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/12/2019 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Mr. I. Lysaridis, Tel. +30-210-5283608, i.lysaridis@dei.com.gr, Mr. S. Kopelias Tel. +30-210-5283605, s.kopelias@dei.com.gr, Mr. I. Mavroeidis, Tel. +30-210-5283603, i.mavroeidis@dei.com.gr
Υποβολή: The electronic platform of Cosmo-One shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the RfP from Monday, 02.12.2019, 10:00 a.m. Athens local time (GMT+2) to Monday, 09.12.2019, 15:00 Athens local time (GMT+2).

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
The RfP shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. For gaining access to the Cosmo-One electronic platform for the RfP all companies interested in participating are kindly requested to contact: • Mr. Christos Rakovitis, Tel.: +30-210-2723835 / Mob.: +30-6937290980. •Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Public Power Corporation S.A. of Greece launches Request for Proposals DNPSDP-5/2019 for the: Supply of 4.500.000.000 KWhth of Pipeline Natural Gas for the period 01.01.2020 7:00 Athens local time through 01.01.2021 7:00 Athens local time at the Sidirokastro or/and Kipi entry point of Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. (DESFA).

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΑΠ-ΝΠΥ/00219
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/11/2019
ΑΔ: A113440
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΑΠ–ΝΠΥ - Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών