Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΑΠ-ΝΠΥ/00119 Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals DNPSDPD–3/19 for Concluding Three-Years-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already existing LNG eligible suppliers 18/09/2019 The electronic platform shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the Request from Monday, 16.09.2019, 09:00 a.m Athens local time (GMT+3) to Wednesday, 18.09.2019 17:00 Athens local time (GMT+3).