ΔΑΠ-ΝΠΥ/00119 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης \ Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2019 - 18:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Mr. I. Lysaridis, Tel. +30-210-5283608, i.lysaridis@dei.com.gr, Mr. S. Kopelias Tel. +30-210-5283605 s.kopelias@dei.com, Mr. I. Mavroeidis, Tel. +30-210-5283603, i.mavroeidis@dei.com.gr
Υποβολή: The electronic platform shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the Request from Monday, 16.09.2019, 09:00 a.m Athens local time (GMT+3) to Wednesday, 18.09.2019 17:00 Athens local time (GMT+3).

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
The RfP shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. For registration to the platform please contact: Mr. Christos Rakovitis, Tel.: +30-210-2723810/Mob.:+30-6937290980 The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals DNPSDPD–3/19 for Concluding Three-Years-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already existing LNG eligible suppliers

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΑΠ-ΝΠΥ/00119
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/09/2019
ΑΔ: A111102
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΑΠ–ΝΠΥ - Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών