ΔΥΠΕΚΕ 903064 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/01/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α ΣτάθηΤηλ. 210 5292523 Ε.Κοτσαλή Τηλ.210 5292361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλ.+30 2105270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Κοτσαλή Ελένη και την κ. Α. Στάθη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Kotsali@dei.com.gr και A.Stathi@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5292361/210 5292523) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) χιτωνίων κυλίνδρων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου MITSUI - MAN B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 903064
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/12/2020
ΑΔ: A116948
Συμπλήρωμα 1 10/12/2020
ΑΔ: A116986
Συμπλήρωμα 2 08/01/2021
ΑΔ: A117115
Προϋπολογισμός: € 62.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας