ΔΥΠΕΚΕ - 903054 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/11/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α ΣτάθηΤηλ. 210 5292523 Γ.Τραιφόρου Τηλ. 210-5292679
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δεκαπέντε (15) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου ονομαστικής διαμέτρου 6 in και μήκος 7,5 μέτρων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 903054
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/09/2020
ΑΔ: A116635
Συμπλήρωμα 1 01/10/2020
ΑΔ: A116673
Συμπλήρωμα 2 15/10/2020
ΑΔ: A116732
Συμπλήρωμα 3 29/10/2020
ΑΔ: A116827
Προϋπολογισμός: € 47.475,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας