ΔΥΠΕΚΕ - 903047 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/10/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: A.Στάθη Τηλ 210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή και προμήθεια κυψελών ψυχρής και θερμής πλευράς προθερμαντών αέρα με καυσαέρια (LUVO) για κάλυψη των αναγκών των Ατμομονάδων Νο5 και Νο6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 903047
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/09/2020
ΑΔ: A116570
Συμπλήρωμα 1 30/09/2020
ΑΔ: A116668
Συμπλήρωμα 2 20/10/2020
ΑΔ: A116751
Προϋπολογισμός: € 187.150 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας