ΔΥΠΕΚΕ - 903046 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. ΣτάθηΤηλ. Τηλ.210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμές στον χώρο του Σταθμού, 212 ανταλλακτικών στοιχείων συσσωρευτών τεχνολογίας μολύβδου - οξέως κλειστού τύπου (sealed lead acid battery), τεχνολογίας Valve Regulated Lead Acid (VRLA), ονομαστικής τάσης 2Vdc καθ' εκάστου στοιχείου του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 903046
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/09/2020
ΑΔ: A116580
Συμπλήρωμα 1 24/09/2020
ΑΔ: A116644
Συμπλήρωμα 2 15/10/2020
ΑΔ: A116731
Προϋπολογισμός: € 58.882,22 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας