ΔΥΠΕΚΕ 611101 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5292557
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “TenderOne” της εταιρείας cosmoOne του συστήματος ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr Πληροφορίες παρέχονται από: Μπαμπαγενέ Δημήτριο: τηλ. 2105292530, d.bampagenes@dei.com.gr Γούλα Γεώργιο: τηλ. 2105292557, g.goulas@dei.com.gr Και για τεχνικές πληροφορίες: Μιχόπουλο Αναστάσιο τηλ. 2103324707, a.michopoulos@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 611101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/01/2021
ΑΔ: A117157
Συμπλήρωμα 1 05/02/2021
ΑΔ: A117245
Προϋπολογισμός: € 772.580 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας