ΔΥΠΕΚΕ – 602006 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. Γκάνια Τηλ.210 52 93 806
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα και την κα Παρ. Γκάνια με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.com.gr και p.gkania@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ – 602006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/10/2020
ΑΔ: A116831
Συμπλήρωμα 1 26/11/2020
ΑΔ: A116927
Συμπλήρωμα 2 13/01/2021
ΑΔ: A117138
Συμπλήρωμα 3 22/02/2021
ΑΔ: A117323
Προϋπολογισμός: € 370.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας