ΔΥΠEKE -600020 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/11/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111 οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 16 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαγωνισμού : Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όροφος , Γραφεία 303 και 306, Τηλ. 210 5293814 και 210 5293807

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση ενός (1) καινούργιου (PHEV) επιβατηγού οχήματος, μάρκας VOLVO XC40, για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της τριετίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠEKE -600020
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας