ΔΥΠΕΚΕ- 600017 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/01/2021 - 10:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.2105293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 210 5230301, 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ελένη Ματιάτου με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ηλεκτροκίνητων εταιρικών επιβατηγών οχημάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ- 600017
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2020
ΑΔ: A116906
Συμπλήρωμα 1 30/12/2020
ΑΔ: A117095
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_600017 Λήψη