ΔΥΠΕΚΕ 600016 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/01/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.2105293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 814) και την κα Λαγού Φωτεινή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση f.lagou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 807). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ, με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού τουλάχιστον 17 θέσεων συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 600016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/12/2020
ΑΔ: A116988
Συμπλήρωμα 1 07/01/2021
ΑΔ: A117109
Προϋπολογισμός: € 55.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας