ΔΥΠΕΚΕ 1561 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 21/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/01/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από κ. Ι. Βενιζέλο (210-5292384) και κα Στ. Κολλιδά (210-5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις Ι.Venizelos@dei.com.gr και s.kollida@dei.com.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κ Ν. Παναγιωτόπουλο (27910-22175) και τον κ Ι. Ηλιόπουλο (27910-22151) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις N.Panagiotopoulos@dei.com.gr και I.Iliopoulos@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονπρόσωπη Ο.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1561
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/01/2021
ΑΔ: A117106
21/01/2021
ΑΔ: A117172
Προϋπολογισμός: € 60.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_1561 Λήψη