ΔΥΠΕΚΕ - 1540 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/12/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ.210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον Ι. Βενιζέλο (210-5293256) και την Α. Λυμπεροπούλου (210-5293446) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση I.Venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου από τον Π. Στόγια (24610-54236).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών ««Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 1540
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/10/2020
ΑΔ: A116689
20/11/2020
ΑΔ: A116910
Συμπλήρωμα 2 09/12/2020
ΑΔ: A116982
Προϋπολογισμός: € 688.330,29 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας