ΔΥΠΕΚΕ – 1533 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2020 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη Τηλ.210 5292698
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Βοηθητικές εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Συντήρησης κατά τη Γενική Συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ – 1533
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/08/2020
ΑΔ: A116486
Συμπλήρωμα 1 04/09/2020
ΑΔ: A116548
Συμπλήρωμα 2 21/09/2020
ΑΔ: A116623
Προϋπολογισμός: € 147.550,05 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας