ΔΥΠ-611937 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/10/2019 - 10:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5270815
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους: Γ. Γούλα, 210-5270815, 210-5241623, g.goulas@dei.com.gr Ε. Μαντά, 210-5270935, e.manta@dei.com.gr προκειμένου να τους σταλεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eπιθεώρηση (SUPERCARGO) μεταφοράς diesel με τo χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο FORTH FISHER.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-611937
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/09/2019
ΑΔ: A111193
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας