ΔΥΠ -611924 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/09/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210 - 5270818
Υποβολή: Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 - 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Υδράσβεστου σε σκόνη

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ -611924
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/07/2019
ΑΔ: A110923
Συμπλήρωμα 1 03/09/2019
ΑΔ: A111093
Προϋπολογισμός: € 219.740,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας