ΔΥΠ-611003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2020 - 11:15

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5292557
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ (Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 111) έγκαιρα, ώστε να πρωτοκολληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εναλλακτικά, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραδώσουν τις προσφορές τους απ’ ευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών κατά το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο της πιο κάτω προθεσμίας υποβολής προσφορών

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Mεταφορά πετρελαίου diesel με βυτιοφόρα οχήματα στις εγκαταστάσεις των σταθμών της ΔΕΗ στις Αμοργό, Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, από τα λιμάνια των αντίστοιχων νησιών.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-611003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/01/2020
ΑΔ: A113565
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας