ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/12/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: A.Ntoύφας Τηλ.210 5270898
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» της εταιρείας cosmoΟΝΕ, εφεξής σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση htt2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Ντούφα Αν. με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.ntoufas@dei.com.gr και την Παρασκευή Γκάνια με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο p.gkania@dei.com.gr ps://www.marketsite.gr/ Εως 25.8.19

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 602902
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/04/2019
ΑΔ: A108409
Συμπλήρωμα 1 24/05/2019
ΑΔ: A108665
Συμπλήρωμα 2 28/06/2019
ΑΔ: A109816
Συμπλήρωμα 3 02/09/2019
ΑΔ: A111086
Συμπλήρωμα 4 18/10/2019
ΑΔ: A112268
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 13/12/2019
ΑΔ: A113494
Προϋπολογισμός: € 2.589.670,72 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Eur602902 Λήψη