ΔΥΠ 600908 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/12/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/01/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κάγκανη Ζωή
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@dei.com.gr και Z.Kagkani@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 70 805) ή με τηλεμοιοτυπία/fax (+30 210 52 32 597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια 1.170.500 κυτίων, φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου (κανονικής παστερίωσης ,όχι υψηλής) ομογενοποιημένου, σε χάρτινη συσκευασία καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου για τα Ορυχεία της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) στην Πτολεμαϊδα και τους Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης - Πτολεμαϊδας – Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού €526.725,00, πλέον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 600908
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/11/2019
ΑΔ: A112370
Συμπλήρωμα 1 23/12/2019
ΑΔ: A113520
Προϋπολογισμός: € 526.725,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας