ΔΥΠ 52318Δ00002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/02/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κοτσαλή τηλ. +30 210 5270833
Υποβολή: Αθήνα

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθορισμός στρατηγικής αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της ΔΕΗ σε θέματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 - ΓΚΠΔ (European General Data Protection Regulation - GDPR).

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52318Δ00002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2018
ΑΔ: A101382
Συμπλήρωμα 1 13/02/2018
ΑΔ: A101455
Συμπλήρωμα 2 21/02/2018
ΑΔ: A101497
Προϋπολογισμός: € 80.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας