ΔΥΠ 52018038 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/11/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 5270835
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr, A.Tsiligiani@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270835, 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166).Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα.Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων εφόσον το επιθυμούν, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια καινούργιων ανταλλακτικών για τις γενικές συντηρήσεις των Α/Σ No 11 & 12 κατασκευής ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 52018038
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/09/2018
ΑΔ: A105579
Συμπλήρωμα 1 02/11/2018
ΑΔ: A105721
Προϋπολογισμός: € 1.163.745 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro52018038 Λήψη