ΔΥΠ - 1530 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/08/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/09/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Σωτηροπούλου Tηλ.210 5292513
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναγέννηση ελαίου μετασχηματιστών ανύψωσης του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 1530
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/07/2020
ΑΔ: A116421
Συμπλήρωμα 1 29/07/2020
ΑΔ: A116432
Συμπλήρωμα 2 29/08/2020
ΑΔ: A116522
Προϋπολογισμός: € 155.750,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας