ΔΥΠ – 1511 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/03/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη Τηλ.210 5292698
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση – επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της Μονάδας IV - 550 MW (Συνδυασμένου Κύκλου) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ – 1511
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/02/2020
ΑΔ: A114720
Συμπλήρωμα 1 28/02/2020
ΑΔ: A114771
Προϋπολογισμός: € 74.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
SXEDIA_DIAK_1511_A_ Λήψη
SXEDIA_DIAK_1511_B_ Λήψη