Δ 1574 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/06/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/06/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. ΒασιλοπούλουTηλ.2105292680 Ι. Βενιζέλο Τηλ.2105292384
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό από τον Διευθυντή του ΑΣΠ Καλύμνου ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Σταθμού.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου

Διακήρυξη: Τεύχος: Δ 1574
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/04/2021
ΑΔ: A118513
Συμπλήρωμα 1 14/04/2021
ΑΔ: A118554
Συμπλήρωμα 2 19/05/2021
ΑΔ: A118661
Συμπλήρωμα 3 15/06/2021
ΑΔ: A118763
Προϋπολογισμός: € 90.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας