ΔΥΣ/80041 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/08/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/08/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Σιαμπάνης, τηλ.: 210 5292352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
2ος όροφος, γραφείο 204

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη Υπηρεσιακών Μονάδων των Διευθύνσεων Πωλήσεων Αττικής, Βορείου & Νοτίου Ελλάδας (καταστήματα και γραφεία) & της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πωλήσεων.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/80041
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2018
ΑΔ: A104235
Συμπλήρωμα 1 27/07/2018
ΑΔ: A105384
Συμπλήρωμα 2 04/08/2018
ΑΔ: A105411
Προϋπολογισμός: € 649.524 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
CPV 79713000
NUTS EL

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-80041 Λήψη