ΔΥΣ/2220008 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 10/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/10/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου τηλ: 2105239519 κιν.: 6972420122, Κ. Παντελεάκη τηλ:2105292696
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη του νέου συγκροτήματος κτιρίων διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο στρατόπεδο ΑΝΧΗ/ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2220008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/08/2020
ΑΔ: A116504
Συμπλήρωμα 1 10/09/2020
ΑΔ: A116579
Προϋπολογισμός: € 3.090.050 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Λήψη