ΔΠΛΡ-5754210010 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/04/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/05/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Κουλουκάκη 2108206039 και Ν. Κιούσης 2108206530
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών για Αναβάθμιση των δυνατοτήτων της υποδομής “DDoS” προστασία εξωτερικής περιμέτρου καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής της

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/04/2021
ΑΔ: A118519
Συμπλήρωμα 1 19/04/2021
ΑΔ: A118566
Προϋπολογισμός: € 45.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής