ΔΠΛΡ-5754210002 (1) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Αναστασία Καμηλαράκη τηλ: 2108206513 και κ. Νικόλαος Κιουσης τηλ: 2108206530
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετικά με θέματα Προμηθειών και Προϋπολογισμού στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210002 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/01/2021
ΑΔ: A117186
Συμπλήρωμα 1 10/02/2021
ΑΔ: A117271
Προϋπολογισμός: € 61.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής