ΔΠΛΡ-5752190010 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/09/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτης (210 8206528) και Ν. Κιούσης (210 8206530)
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), 3ης Σεπτεμβρίου 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού ΙNFORMATICA

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/07/2019
ΑΔ: A110915
Συμπλήρωμα 1 06/08/2019
ΑΔ: A110989
Συμπλήρωμα 2 06/09/2019
ΑΔ: A111116
Προϋπολογισμός: € 54.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής