ΔΠΛΡ-5752190005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/07/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη και Ν. Κιούσης
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752190005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2019
ΑΔ: A109797
Προϋπολογισμός: € 442.970 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής